Sessió de formació Caps d’Equip COF’s

Un bon nombre de matrimonis del col·legi van ser citats el passat 24 d’octubre, a una sessió de formació com a futurs coordinadors dels diferents grups en el Cursos d’Orientació familiar (COF’s) que començaran el proper trimestre. Son els que coneixem com a “Caps d’Equip”, que, aquest curs, a diferència d’altres anys, han estat escollits abans de que comencin els COF’s.

La sessió va tenir tres blocs. En el primer d’ells, i a càrrec d’en Javier Vidal-Quadras, es va fer un repàs a l’orientació familiar que s’imparteix arreu del mon, sota el paraigües de la International Federation for Family Development (IFFD) organització no governamental, l’objectiu de la qual és proporcionar formació als matrimonis de tot el mon, des d’un punt de vista pràctic, per tal de ser bons pares i mares. Aquesta organització, de la que es Secretari General Javier Vidal-Quadras, té estat consultiu en el Consell Econòmic i Social de Nacions Unides (ECOSOC).

En el segon dels blocs, Albert Ribera, director acadèmic de l’Unitat de Coaching a l’IESE, professor de l’assignatura del MBA “Personality and Leadership” i de l’assignatura del Global Executive MBA “Managing Oneself”; així com de cursos per a directius sobre lideratge, desenvolupament de competències, gestió de relacions i coaching, va impartir una conferència que, sota el títol “Matrimonios felices, matrimonios líderes”, va pretendre fer reflexionar als assistents sobre el paper, característiques, raons i motivacions d’un líder, aprofundint en el camp de les relacions interpersonals, tot des de la perspectiva de la funció dels “Caps d’Equip” en el Cursos d’Orientació Familiar.

En el tercer bloc, Tomàs Malmierca, amb una dilatada i contrastada experiència en l’orientació familiar, va fer un repàs de la funció dels “Caps d’Equip” en el dia a dia d’un Curso d’Orientació Familiar.

En acabar, i durant el sopar, els matrimonis assistents varen poder recuperar forces i xerrar una estona sobre el que havia estat la sessió.

 El pasado 24 de octubre, un buen grupo de matrimonios del colegio asistieron a una sesión de formación como futuros coordinadores de los diferentes Cursos de Orientación Familiar (COF) que se iniciarán en el segundo trimestre. Son los comúnmente denominados “Jefes de Equipo”, que, en esta ocasión, a diferencia de otros años, fueron escogidos antes del comienzo de los COF’s.

 La sesión se compuso de tres bloques. En el primero de ellos, y a cargo de Javier Vidal-Quadras, se hizo un repaso a la orientación familiar que se imparte en todo el mundo, bajo el paraguas de la International Federation for Family Development (IFFD), organización no gubernamental cuyo objetivo es proporcionar formación a los matrimonios de todo el mundo, desde un punto de vista práctico, para ser buenos padres y madres. Dicha organización, de la que es Secretario General Javier Vidal-Quadras, tiene estado consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC).

En el segundo de los bloques, Albert Ribera,director académico de la Unidad de Coaching en el IESE, profesor de la asignatura del MBA “Personality and Leadership” y de la asignatura del Global Executive MBA “Managing Oneself”; así como de cursos para directivos sobre liderazgo, desarrollo de competencias, gestión de relaciones y coaching, impartió una conferencia que, bajo el título “Matrimonios felices, matrimonios líderes”, tuvo por objetivo hacer reflexionar a los asistentes acerca del papel, características, razones y motivación de un líder, llevándolo al campo de las relaciones interpersonales, en el marco del desarrollo de esa función tan esencial en los Cursos de Orientación Familiar, que es la de ser “Jefes de Equipo”.

 En el tercer bloque, Tomás Malmierca, con una dilatada y contrastada experiencia en la orientación familiar, hizo un repaso a la función concreta de los “Jefes de Equipo” en el día a día de un Curso de Orientación Familiar.

 Al término de la sesión, los matrimonios asistentes pudieron recuperar fuerzas e intercambiar impresiones durante la cena-fría que se preparó para la ocasión.

ampacanigo-sesion-de-formacion-cofs

 

 

 

 

Posts relacionados

Etiquetas

Compartir en