Conferencias

Mediante  la promoción de conferencias, cursos sobre habilidades profesionales, aficiones y hobbies, queremos completar la misión  de la  AMPA. Una formación integral nos facilitará el reto de ser los principales educadores de nuestros hijos e hijas.

Si tienes sugerencias sobre nuevos conferenciantes escribe ampadecanigo@ampacanigo.com

II Congrés de Cinema i Educació

II Congrés de Cinema i Educació

Leer en castellano

Posar fre al bullying, respectar a les persones

L’Associació CinemaNet, entitat sense finalitat de lucre dedicada a la promoció de valors humans, socials, cívics, familiars i educatius en el cinema i a través del cinema, organitza el II Congrés de Cinema i Educació, sota el lema Posar el fre al bullying, respectar a les persones. Hi pot participar tothom qui vulgui, segur que a moltes persones del món de la Psicologia o del Dret els interessarà, però de forma molt especials als professors de Primària, Secundària i Batxillerat. Són molts els professors que han expressat la preocupació per l’assetjament entre alumnes i desitgen formar-se, si més no per a prevenció, i tampoc no manca en molts casos la pressió sobre els professors.

El Congrés tindrà lloc els dies 14 i 15 de març de 2014 a la Universitat Abat Oliba CEU c/ Bellesguard 30, 08022 – Barcelona. Es lliurarà certificat i crèdits. Junt amb CinemaNet col·labora aquesta Universitat i la Plataforma per la Família Catalunya-ONU 2014.

A més a més, aquest any 2014 la ONU ha establert de nou un Any Internacional de la Família, per a commemorar el 20è Aniversari de la primera vegada que el va instituir.

Per a més informació del congrés: www.cinemanet.info/congreso-bullying
Per a la inscripció: http://www.evenbrite.es/fees/

II Concreso de Cine y Educacion

II Congreso de Cine y Educación

II Congreso de Cine y Educación

Llegir en català

Poner freno al bullying, respetar a las personas

La Asociación CinemaNet, entidad sin fin de lucro dedicada a la promoción de valores humanos, sociales, cívicos, familiares y educativos en el cine y a través del cine, organiza el II Congreso de Cine y Educación, bajo el lema Poner freno al bullying, respetar a las personas. Pueden participar quienes lo deseen, seguro que a muchas personas del mundo de la Psicología o del Derecho les interesará, pero de una forma muy especial a los profesores de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Son muchos los profesores que han expresado su preocupación por el acoso entre alumnos y desean formarse, aunque sea para prevención, y tampoco falta en muchos casos la presión sobre los profesores.

El Congreso tendrá lugar los días 14 y 15 de marzo de 2014 en la Universidad Abat Oliba CEU c/Bellesguard 30, 08022-Barcelona. Se entregará certificado de asistencia y créditos. Junto a CinemaNet colabora esta universidad y la Plataforma per la Família Catalunya-ONU 2014.

Además, este año 2014 la ONU ha establecido de nuevo un Año Internacional de la Familia, para conmemorar el 20º Aniversario de la primera vez que lo instituyó.

Para más información del congreso: www.cinemanet.info/congreso-bullying
Para la inscripción: http://www.evenbrite.es/fees/

II Concreso de Cine y Educacion

Conferència Jesús Tanco

Leer en castellano

El passat dimarts 29 d’octubre, a la sala d’ actes del col·legi, vam poder gaudir de l’experiència i coneixements de Jesús Tanco, director de la Càtedra del Camí de Santiago de la Universidad de Navarra, que, durant de la seva conferència, va compartir amb les mares i pares assistents algunes instantànies preses durant els diversos trams, destacant aspectes que, associats a les fotografies, passaven desapercebuts per als assistents. Mitjançant diapositives, va fer un recorregut pels diferents punts d’interès del Camí de Santiago.

Va destacar que, essent una peregrinació un viatge a un santuari o lloc sagrat, com ho és la Catedral de Santiago de Compostel·la, els pelegrins van visitant durant el camí diversos santuaris que ajuden a la transformació que el caminant va sentint com a experiència i vivència personal i única. Com va dir el conferenciant: “Sempre es torna millor que com s’ha anat a Santiago”.

Un dels aspectes que més va destacar durant la seva conferència, i en el qual els assistents van fer èmfasi durant el col·loqui obert, va ser l’experiència del Camí de Santiago recorregut en família com a font de virtuts que enforteixen i consoliden els llaços entre els pares i fills, així com entre el matrimoni. És una veritable escola, on el diàleg entre pares i fills és com una poderosa eina educativa: al Camí de Santiago es parla d’allò diví i d’allò humà.

Com a curiositats, entre moltes altres, va destacar la diversitat en la vivència durant el recorregut depenent de la singularitat i coneixements de qui el recorri. Així, va nombrar a Victòria Veguin Cases, destacant d’ella el seu llibre titulat “Matemàtiques i Camí de Santiago”. L’escriptora, durant el Camí, veu matemàtiques en tots els aspectes del Camí: astronomia, llegües, unces, geometries de les escultures, etc.

A les intervencions dels pares durant el col·loqui, va incidir de nou en els valors que el camí transmet a tots i en especial a les nostres filles i fills, afirmant que el gran problema dels joves d’avui és l’avorriment. L’educació és un art, i com a art, el camí facilita els seus ensenyaments mitjançant el sacrifici que suposen les etapes, el respecte a un horari, l’esperit de renúncia, l’educació en el menjar, la creació d’espais de diàleg, etc. Les nostres filles i fills aprenen molt del que són els seus pares. Les noies i nois veuen i senten cantar als seus pares durant el camí i recuperen l’espontaneïtat que s’encomana. Poden assumir responsabilitats durant les etapes amb l’assignació d’un encàrrec, i poden participar de l’oració durant el dia, tot això amb molta naturalitat .

Conferencia Jesús Tanco

Llegir en català

El pasado martes 29  de octubre, en el salón de actos del colegio, pudimos disfrutar de la experiencia y conocimientos de Jesús Tanco, director de la Cátedra del Camino de Santiago de la Universidad de Navarra, quién, a lo largo de su conferencia, compartió con las madres y padres asistentes algunas instantáneas tomadas a lo largo de los diversos tramos, destacando aspectos que, asociados a las fotografías, pasaban desapercibidos para los asistentes. Mediante diapositivas, hizo un recorrido por los diferentes puntos de interés del Camino de Santiago.

Destacó que, siendo una peregrinación un viaje a un santuario o lugar sagrado, como lo es la Catedral de Santiago de Compostela, los peregrinos van visitando a lo largo del camino diversos santuarios que ayudan a la transformación que el caminante va sintiendo como experiencia y vivencia personal y única. Como dijo el conferenciante: “Siempre se vuelve mejor que como se ha ido a Santiago”.

Uno de los aspectos que más destacó a lo largo de su conferencia, y en el que los asistentes hicieron hincapié durante el coloquio abierto, fue la experiencia del Camino de Santiago recorrido en familia como fuente de virtudes que fortalecen y consolidan los lazos entre los padres e hijos, así como entre el matrimonio. Es una verdadera escuela, donde el diálogo entre padres e hijos es una poderosa herramienta educativa: en el Camino de Santiago se habla de lo divino y de lo humano.

Como curiosidades, entre otras muchas, destacó la diversidad en la vivencia a lo largo del recorrido dependiendo de la singularidad y conocimientos de quien lo recorra. Así, mencionó a Victoria Veguin Casas, destacando de ella su libro titulado “Matemáticas y Camino de Santiago”. La escritora, a lo largo del Camino, ve matemáticas en todos los aspectos del Camino: astronomía, leguas, onzas, geometrías de las esculturas, etc.

En las intervenciones de los padres durante el coloquio, incidió de nuevo en los valores que el camino transmite a todos y en especial a nuestras hijas e hijos, afirmando que el gran problema de los jóvenes de hoy es el aburrimiento. La educación es un arte, y como arte, el camino facilita sus enseñanzas mediante el sacrificio que suponen las etapas, el respeto a un horario, el espíritu de renuncia, la educación en el comer, la creación de espacios de diálogo, etc. Nuestras hijas e hijos aprenden mucho de lo que son sus padres. Las chicas y chicos ven y oyen cantar a sus padres a lo largo del camino y recuperan la espontaneidad que se contagia. Pueden asumir responsabilidades a lo largo de las etapas con la asignación de un encargo, y pueden participar de la oración a lo largo del día, todo ello con mucha naturalidad.

Conferencia Camino Santiago

Conferencia Camino Santiago

Jesus Tanco Lerga

 

29 octubre | 20.30 h

Salón de Actos del Colegio Canigó


 

CONFERENCIA A CARGO DE:

D. JESÚS TANCO

Director de la Cátedra del Camino de Santiago de la Universidad de Navarra

 

“El camino de santiago: El aprendizaje de la peregrinación en los ámbitos de la familia y la escuela”

Estimados amigos que habéis secundado la convocatoria para esta conferencia que va a impartir, D. Jesús Tanco Lerga, acerca de “A peregrinar como a tantas cosas, se aprende en casa y en el colegio”, una reflexión acerca del valor educativo de la peregrinación desde el ámbito de la educación, bien sea en el ámbito familiar como el escolar. A Jesús Tanco, lo hemos conocido en un punto muy singular del camino de Santiago, concretamente en Pamplona y en la Universidad de Navarra, donde el trabaja en Comunicación Interna, una dirección que depende del Vicerrector de Comunicación, y nos fue presentado por nuestro buen amigo, Igor Errasti, Administrador de este centro universitario, con el que tenemos una buena relación, como es sabido. Jesús nos podía hablar de la influencia que una buena comunicación interna tiene en la formación de la cultura de la empresa, y eso se consigue, por ejemplo, a través de compartir tiempo y espacio en actividades que promuevan un mejor conocimiento personal. Pero el objeto de estar aquí con nosotros va a ser adentrarnos en un fenómeno que asombra a propios y extraños, el del Camino de Santiago, tan frecuentado por miles y miles de peregrinos de muchas nacionalidades y cualidades personales. Él ha sido cofundador de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra, miembro de la Junta Central del año santo 1999, Hermano Mayor de la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago. En el aspecto académico es autor de varios títulos y artículos sobre temas especializados. Sus últimas conferencias han sido acerca de los vínculos jacobeos en la peregrinación, el papel de los santuarios intermedios en la transformación del peregrino, San Millán de la Cogolla y su tradición, etc. Ha recorrido varias veces el Camino de Santiago desde Navarrra y otros puntos de la geografía española, como la vía de la Plata o el Camino Jacobeo del Ebro y también ha colaborado en la organización de peregrinaciones por la ruta jacobea en otros países como Francia, Polonia o Portugal. Su vinculación a Cataluña es muy estrecha. Me consta que todos los años hace una incursión por la Terra Alta para reforzar los vínculos con quienes en Tortosa, Villalba dels Arcs y Gandesa, promueven esta ruta. su amistad con los promotores de las asociaciones catalanas del camino de Santiago le ha facilitado un conocimiento completo el movimiento santiaguista o jaimista entre nosotros. De hecho ha dado una conferencia muy interesante en Tarragona hace dos años en el seno del encuentro de Asociaciones jaobeas del Mediteráneo y del ebro, y pronunciado una conferencia un poco antes sobre la dimensión mediterránea del Camino. Como licenciado y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, es persona versátil y se adapta a los públicos que le escuchan. Por cierto, en Barcelona disfrutó de la amistad de otro pionero santiaguista, Luis Monreal Tejada, publicista y escritor especializado en Historia del Arte, padre del homónimo que fuera director de la Fundación de la Caixa. Ha dado otras conferencias en en Barcelona como la que pronunció en el Círculo Ecuestre sobre el tema de su tesis doctoral, Manuel Aznar, periodista y diplomático, que tuvo reflejo ditorial en el libro publicado por Planeta en 2004. En la vertiente académica ha sido también profesor asociado de la facultad de comunicación de la Universidad de Navarra, ahora lo es del Programa Senior y de la Cátedra del Camino de Santiago de la misma Universidad. En otro nivel educativo, ha sido profesor del colegio de fomento de Centros de enseñanza, El Redín de Pamplona, por espacio de cinco años. Ha ostentado los cargos de Subdirector de Educación y de Turismo, Bibliotecas y cultura Popular en la diputación Foral de Navarra y de técnico en el Archivo de la Administración del Gobierno de Navarra. Le ha tocado presidir la asociación de Periodistas de Navarra y por ello tuvo relación con periodistas notables de Barcelona, la asociación Acción Familiar Navarra, que tiene correspondencia también con otra similar en Barcelona, y actualmente preside además la Asociaciópn de Mayores Sancho el Mayor. Sus últimos libros, han sido una historia de “Blanca de Navarra, reina de sicilia y de Navarra” (2011), y “Abuelo, qué es Navarra” (2013), una historia asequible y comprensible desde Navarra. Sin más…

Algunas conferencias de la Escuela de Padres

Algunas conferencias de la Escuela de Padres

Os dejamos un resumen de las dos últimas conferencias:

 

Enganchados al ciberespacio y a las pantallas. ¿Qué hacer?

Mª Gloria de Anta – José Maria Adell

 

Algunas ideas

 • Perder el miedo a exigir y a ejercer la autoridad (¿Te exiges a ti mismo en lo que después exigirás a tus hijos?)
 • Ayudarles a ser personas de ideales (dolor, sacrificio, entrega, templanza, compromiso, alegría …)
 • Ayudarles a ser buenos estudiantes (esfuerzo-resultados)
 • Enseñarle a preocuparse de sus compañeros
 • Ayudarles a llevar una vida cristiana (¿Rezas cada día por cada uno de tus hijos?, ¿Rezas con ellos?)
 • Ayudarles a conseguir una personalidad sólida. Escucha siempre a tu hijo; si no consigues hablar con él de todo no le podrás educar
 • Conseguir un clima de confianza con los hijos (¿Es capaz tu hijo de contarte un error grave que haya cometido?)
 • Participación en proyectos solidarios (generosidad, solidaridad) y clubs juveniles de confianza (tiempo libre)
 • Saber esperar

Televisión – Influencia de los Mass-media

 • EDUCACIÓN. Es la mejor manera de “llegar a tiempo”
 • Controlar el consumo audiovisual de nuestros hijos
 • VER con ellos, JUGAR con ellos HABLAR con ellos de lo que se ha visto y oído.
 • Ser un REFERENTE de la REALIDAD
 • Conciencia social
 • Ver determinados contenidos es respaldarlos
 • Fomentar la autorreflexión y la autocrítica

Internet , MP3, IPOD, Blackberry, chat, messenger…

CRITERIOS

Instalar filtros, Zona común de la casa, Control del password/internet, Limitación de tiempo, Huir del consumismo, Establecer reglas consensuadas, Navegar con una finalidad, Informar riesgos desconocidos, No facilitar datos, No enviar fotografías, Nunca citas con gente de la red, Navegar con adultos en casa, Navegar juntos, Dar criterios, Prohibir uso nocturno (abundan contenidos menos recomendables), Hablar con ellos de internet


Resumen conferencia José María Postigo “Educar en etapas tempranas” 2ª Reunión trimestral Canigó 16-01-2013

Resumen en 10 ideas

 1. Lo primero es el amor: que el matrimonio se quiera es lo principal para educar saludablemente a los hijos.
 2. Si queremos que nuestros hijos sean felices es fundamental que en casa haya alegría, debemos ser modelos de amor y alegría. Que se fijen en nosotros como modelos y no copien otros modelos que pueden haber en películas o series de TV que no comparten nuestros valores.
 3. Perdonar siempre. Es importante que para educar en el perdón papá y mamá se manifiesten en el perdón. puede que a veces sea necesario escenificarlo un poco delante de los hijos. Por medio del perdón entran otras muchas virtudes.
 4. Calidad vs. Cantidad: Hay que acostumbrarse a dar mucho tiempo a los hijos y que éste sea de calidad. Por ejemplo, mientras le damos el biberón, podemos cantarles, acariciarles, mirarles y disfrutar de ese tiempo que estamos con ellos de forma exclusiva.
 5. La importancia de leerles cuentos; será lo mejor para introducirles en el gusto por la lectura y que se aficionen para toda la vida.
 6. Las comidas familiares como una gran oportunidad para formarles en el diálogo, razonar temas de interés y reforzar los lazos familiares.
 7. Que los mayores se encarguen de enseñarles algo de responsabilizarse en algo con los pequeños, pueden convertirse en nuestros aliados en la formación de los mayores y pequeños. Una gran herramienta es la lista de encargos, que sea visible en algún lugar de la casa.
 8. Preparar bien las tutorías como herramienta para el desarrollo conjunto del niño. Trabajar en casa el desarrollo de las virtudes
 9. Ir a Misa y rezar el Rosario también en Familiar como medio eficaz para que ganen en formación espiritual.
 10. Recomienda de la bibliografía que ha sugerido durante la conferencia empezar por el de Educar en el Asombro y luego continuar por el de Educación en las virtudes humanas

Bibliografía recomendada

Scott Hahn “Lo primero es el amor”
Catherine L’Ecuyer “Educar en el asombro”
Daniel Pennac “Como una novela”
Biblia Infantil
Miriam Weinstein “The surprising power of family meals”
Healthier
Dos apendices oraciones y temas para hablar en la mesa.
Leon r.Kass e “El alma hambrienta”
David Isaacs. “La educación de las virtudes humanas y su evaluación”

La gestión del entusiasmo

Víctor Kuppers vino la pasada noche a Canigó coincidiendo con la tercera reunión trimestral. Al preguntar a la gente qué le había parecido la conferencia, había unanimidad en que había gustado mucho. Y como muestra de esa opinión general una madre me comentó: “Mira, pues la verdad es que me esperaba un señor, trajeado y tal, con un discurso clásico. Pero me encontré con un joven con calzado deportivo y que hablaba moviéndose de aquí para allí sobre la gestión del entusiasmo con mucho entusiasmo.

Mira, pasamos un muy buen rato.” Y es que Víctor consiguió algo que no es fácil;  crear un clima de distensión y contagiar su buen humor a un auditorio lleno hasta arriba. Nos regaló anécdotas cotidianas sacadas de sus propias experiencias.  Algunas vividas con su mujer, otras con sus hijos y otras sacadas de ese universo laboral que cuando las escuchas te sientes tan identificado. Si sólo hubiera sido éso, hubiera sido una buena conferencia, pero es que además entre una y otra carcajada, consiguió presentarnos ideas brillantes por su simplicidad y fuerza, sobre cómo gestionar el entusiasmo en nuestro día a día.
Su sentido común, empatía y pasión nos contagió. Víctor vino a Canigó como una bocanada de aire fresco tan necesario ahora que andamos algo escasos de personas que vayan dejando por dónde pasan, un rastro inspirador para que vivamos la vida con ilusión.

 

Convivencia de padres de 1ª comunión

Las  convivencias de primera comunión que desde el AMPA de Canigó se organizaron ya han tenido lugar en Mas del Bosc. Aquí os dejamos una pequeña muestra fotográfica.

Merce Darnell nos cuenta qué es Cáritas

Merce Darnell (Ver vídeo)

¿Qué es Cáritas?

13 de febrero de 2012

¿Qué es Cáritas? ¿Cómo está formada? ¿A quién da soporte y de qué tipo?

En Canigó estamos convencidos que para ayudar más y mejor a nuestras familias del Raval debemos estar muy bien formados e informados. Con este objetivo, el pasado lunes 13 de febrero Merce Darnell, trabajadora social, nos dio una interesante conferencia sobre “Realidad actual de la acción social pública / Cáritas: Iglesia católica para atender a personas pobres”.

Etsuro Sotoo

Etsuro Sotoo (Ver vídeo)

La figura de Gaudí

24 de febrero 2011

Hemos tenido la gran suerte de contar con una gran figura del mundo del arte: Etsuro Sotoo. Éste nos habló sobre la figura de Gaudí y la finalización de los trabajos de la fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia.